Online Başvuru Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Online Başvuru Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 

- Başvuru yapacak olan adaylar öncelikle sisteme mail adresleri ile kayıt yaptıracaklardır.

- Sisteme kayıt olan adayların mail adreslerine şifre gönderilecektir. Adaylar bu şifre ile sisteme giriş yapacaklardır.

- Adaylar durumlarına en uygun seçeneği işaretlemelidirler.

1)Yabancı uyruklu olanlar,

2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar(Mavi Kart)       

Sisteme Mavi Kartınızı yüklemelisiniz.

3)Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular  

Sisteme Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinizi yüklemelisiniz.

  • Çift Uyruklu öğrenciler için vukuatlı nüfus cüzdan örneğinde ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

            Sisteme Ortaöğretiminizi Yurtdışında tamamladığınızı gösteren bir belge yüklemelisiniz.

5)KKTC uyruklu olup; ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise)tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

            Sisteme GCE AL sınav sonuç belgenizi yüklemelisiniz.

 

 

  • Sisteme Pasaportunuzu yüklemelisiniz.
  • Sisteme Ortaöğretim Diplomanızı/Geçici Mezuniyet Belgenizi yüklemelisiniz.
  • Sisteme Ortaöğretim Transkiriptinizi ve Noter Onaylı Türkçe örneğini yüklemelisiniz.
  • Adaylar sisteme öncelikle lise (ortaöğretim) mezuniyet not sistemini daha sonra kendi lise mezuniyet not ortalamasını girecektir. Lise (ortaöğretim) mezuniyet not ortalaması (transkript notu), lise (ortaöğretim)  eğitimi boyunca alınan bütün derslerin ortalaması olmalıdır. (Tek bir sınıfın veya dönemin ortalaması değil.)
  • Lise/Ortaöğretim mezuniyet diplomalarında veya transkriptlerinde genel not ortalamasını gösteren bir ibare olmalıdır.
  • Çift Uyruklu öğrenciler için vukuatlı nüfus cüzdan örneğinde ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır.

Pasaportununuz sisteme yükleyiniz.(Adayların Türkiyede yasal ikametine, Türkiyeye  giriş tarihine bakılacak vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup; adaylar ülkelerine ait süreyi, konsolosluklardan, internetten veya il göç idaresinden öğrenebilirler.)

  • Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


24 Mayıs 2019, Cuma

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Öğrenci Bilgi Sistemi, YOS sınavı ile ilgili tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İletişim
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Merkez / ÇANAKKALE
  • E : student@comu.edu.tr